Over Ons

ART BRUT KIK

Ontstaan

De stichting ART BRUT Kik, opgericht in september 2020, is ontstaan uit de stichting met Kwaliteit Investeren in Kwetsbaarheid (KIK) welke in 2007 werd opgericht door Jan Wegdam.

De stichting KIK stelde zich als doel welzijn en ontspanning te bevorderen voor mensen met een verstandelijke beperking. Het middel bij uitstek was de kunst en de mooie producten die deze mensen maakten. KIK probeert deze talenten zich verder te laten ontwikkelen en de daarvoor benodigde middelen te genereren. De doelgroep is uiteraard de mensen met een verstandelijke beperking. Ook zij die niet of nauwelijks in staat zijn gebruik te maken van dagbesteding, moeten baat hebben bij de talenten van de anderen. Een solidariteitsgedachte die door allen gedragen dient te worden. Dat is de basisgedachte achter het project “Kwaliteit Investeren in Kwetsbaarheid.”

Ontwikkeling

Jaren achtereen werden kunstmanifestaties bezocht, benefiet acties georganiseerd, concerten gehouden en ga zo maar door.

Na een aantal jaren in Ootmarsum deelgenomen te hebben aan Kunst in Ootmarsum kreeg de stichting de kans een blijvende galerie in Ootmarsum te starten. We waren in een soort Pop-up constructie bijna 5 jaar de gast aan de Oostwal 2. Hettie Scheper werd galeriehouder.

Vanaf 2018 gaf de eigenares aan, dat ze het pand zelf weer in gebruik wilde nemen. Dit vormde de aanleiding om verder te kijken en we vonden een nieuwe locatie aan de Oostwal 12.

Het bestuur van de stichting KIK had inmiddels besloten dat de galerie een zelfstandige stichting moest worden en op zoek moest gaan naar middelen om deze rendabel te maken. We vonden een aantal sponsoren en de stichting werd opgericht in september 2020.

Het resultaat

Na een moeizame start is de ART BRUT  KiK galerie een feit.

De galerie aan de Oostwal 12 in Ootmarsum wordt aangestuurd door de stichting ART BRUT KiK.

Het bestuur wordt voorlopig gevormd door Jan Wegdam voorzitter en secretaris en Hans Gagorsky penningmeester.

De visie van de stichting is dat alle mensen gelijkwaardig zijn.

De missie van de stichting is Art Brut kunstenaars een blijvend en volwaardig podium te geven in de kunststad Ootmarsum. Art Brut kunstenaars hebben vaak een beperking op het psychisch en/of geestelijke vlak. Zij zijn niet in staat zelf een podium te creëren.

Hettie Scheper-Hulshof is de galeriehoudster. Samen met een tiental vrijwilligers die bij toerbeurt een dagdeel voor haar of zijn rekening nemen verzorgen zij de galerie. Art Brut kunstenaars die een podium zoeken kunnen via het tabblad contact bellen of mailen.

Ook hier heeft de vakantieperiode de productie wat verlaat.
Maar desalniettemin geniet van deze Proater