Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor ArtBrutKIk.com


Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van ArtBrutKIk.com , zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Art Brut Kik . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Art Brut Kik is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Art Brut Kik.

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting Art Brut Kik te mogen claimen of te veronderstellen.

Stichting Art Brut Kik streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op ArtBrutKIk.com onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting Art Brut Kik aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van ArtBrutKIk.com op deze pagina.

Kunstuitleen bij de Art Brut Kik galerie

U kunt bij ons ook gebruik maken van kunstuitleen van schilderijen. De regels en prijzen die wij daarbij hanteren staan hieronder.

  • De huurprijs is afhankelijk van de verkoopprijs.
  • U kunt het gehuurde schilderij tot maximaal 2 jaar na de begindatum een keer wisselen voor de resterende periode. Dat kan alleen als het gehuurde onbeschadigd retour komt.
  • Na 4 jaar is het gehuurde uw eigendom geworden en hoeft het werk dus niet meer terug.
  • U betaalt altijd een jaar huur vooruit binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening.
  • Uw gegevens worden bij ons geregistreerd.
  • U haalt en brengt het schilderij zelf.
  • Huren van meerdere werken of bij bijzondere gelegenheden kan onder voorwaarden na afspraak met de galeriehouder.
  • Bedrijven kunnen ook bij ons huren voor grotere eenmalige of langdurige projecten. Dat gaat altijd in overleg. Het eerste overleg is gratis. Daarna berekenen wij kosten.

Verkoopprijs tot € 50,00                                         geen verhuur
Verkoopprijs €  50,00 –  € 100,00                        €  25,00  per jaar
Verkoopprijs € 100,00 – € 150,00                        €  40,00  per jaar
Verkoopprijs € 150,00 – € 200,00                        €  50,00  per jaar
Verkoopprijs € 200,00 – € 250,00                        €  65,00  per jaar
Verkoopprijs € 250,00 – € 300,00                        €  75,00  per jaar
Verkoopprijs € 300,00 – € 350,00                        €  85,00  per jaar
Verkoopprijs € 350,00 – € 400,00                        €  95,00  per jaar
Verkoopprijs € 400,00 – € 450,00                        € 110,00 per jaar
Verkoopprijs € 450,00 – € 500,00                        € 125,00 per jaar
Verkoopprijs € 500,00 – € 550,00                        € 135,00 per jaar
Verkoopprijs € 550,00 – € 600,00                        € 150,00 per jaar

Verkoopprijs boven € 600,00 in overleg.